Etika, Hit- és erkölcstan

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

3. § (3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.

Ezek alapján iskolánkban számos vallás képviselteti magát a etika - hit- és erkölcstan órák keretein belül.

Elérhetőségek:

Csörgő Zoltán (Buddhista hitoktató)
A Tan Kapuja Buddhista Egyház
Tel.: +36 30 99 127 66
E-mail: csorgo.zoltan@tkbf.hu
Skype: mirsusnehum

Budai Református Egyházközség
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
Vezető lelkész: Illés Dávid (info@gyulekezet.hu)
Hitoktató: Horváth Dániel (horvath.daniel@gyulekezet.hu)

Magyarországi Evangélikus Egyház
Képviselő:
Molnárné Varró Mária (mvmarika7@gmail.com)

Magyar Katolikus Egyház
Laczkó Borbála
katekéta-hittanár
Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
laczkob1@gmail.com

Fájlok: