Évfolyamvizsga

2014/2015 Évfolyamvizsga részletes szabályzata

A megnövekedett számú külső mérés (országos kompetenciamérés 6.-8.-10. évf.) és az országos nyelvi készség felmérése (6. és 8. évf.) miatt a Kosztolányi Dezső Gimnázium vizsgarendje az alábbiakban módosul.

6. évf:

 • Testnevelés, változatlan formában a vizsgahéten
 • Ének - írásbeli + szóbelin kevesebb dal (5 népdal, 5 műdal)  éneklése fejből, év közben
 • Magyar - szövegértés és nyelvtani teszt a két év anyagából (csak írásbeli a vizsgahét előtti órán), szóbeli vizsga nincs.
 • Természetismeret – 4x4 szóbeli tétel, de mind a négy tárgyból csak 1-1 év anyagából (írásbeli nincs) A 16 tétel úgy lesz összeállítva, hogy 8 borítékban A és B tétel lesz (A – földrajz VAGY biológia, B- kémia VAGY fizika). A szóbeli vizsgán egy borítékot kell húzni.

7. évf:

 • Vizuális kultúra, technika, idegen nyelv, matematika változatlan formában

8. évf:

 • Testnevelés változatlan formában év közben
 • Biológia – csak szóbeli: a 8. évf. anyaga és a hetedikes ökológia fejezet
 • Történelem – (a régi 20 helyett) 10 szóbeli tétel az érettségi anyagából + írásbeli a szövegértésre koncentrálva

9. évf:

 • Földrajz, informatika, vizuális kultúra változatlan
 • Magyar - irodalom írásbeli, érettségi jellegű feladatokkal, a vizsgahét előtt, tanórán - nyelvtanból van szóbeli  (17 helyett 15 tétel)

10. évf:

 • Ének változatlan formában
 • Matematika – változatlan (írásbeli és 15 szóbeli tétel)
 • Kémia – csak írásbeli -tételdolgozatok
 • Történelem – írásbeli vizsga nincs, szóbeli: (19 tétel helyett) 15 tételből húz a vizsgázó

11. évf:

 • Fizika, vizuális kultúra, 1. id. nyelv – változatlan formában
 • Biológia, fizika – csak szóbeli: fakultációsoknak a régi tételsor szerint (A és B tétel), a többieknek könnyített tételsorból (csak A tételsor) húzhatnak

12. évf:

 • 2. nyelv – változatlan

A vizsgarend módosítását 2014. november 5-én a munkaközösségekkel egyeztetve a vezetői testület elfogadta.

Budapest, 2014. november 6.

Stelzelné Szabó Erzsébet
igazgató

Fájlok: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Évfolyamvizsgaszabályzat - 2013.218.48 KB