Ökoiskolai beszámoló – 2016/2017

ÖKO Logo

Az ökoiskola létünknek vannak állandó elemei, amelyek ebben az évben is folytatódtak, (ezek közül nem mindet sorolom fel a beszámolómban).  Néhány példa:

  • a könyvtárban az ökosarokműködése (Hollósi Kata)
  • az osztályokban és a folyosón lévő nagy ökoiskola faliújság
  • az év elején megrendezett osztályonkénti teremdekorációs verseny
  • szelektív gyűjtés(papír, kupak, elem, PET palack)
  • az iskolaújság öko rovata (Dr. Mihókné Bartha Katalin)
  • web lapunk ökoiskola rovata
  • újrapapír használata stb.

Az éves öko munkatervünkben pedig minden évben új tartalommal, programokkal színesítjük a tanévet.

Mielőtt rátérnék a megvalósult programokra, szeretném kiemelni, hogy az idei évben az I. kerületi Önkormányzattal sikerült eredményesen kapcsolatot építeni. A segítségükkel Madárbarát iskolalehetünk, mert biztosították az ehhez szükséges egységcsomag megvételét. Madáretetőt és madár odut helyeztünk ki az iskola udvarába, az etetőt rendszeresen feltöltöttük madáreleséggel. Továbbá több virágládát is kaptunk virágfölddel és növényekkel (muskátli), amelyek az iskolát tették otthonosabbá. (Weiszkopf Zsuzsa, Földi Móni)

Az év első felében (október 15.) tartottuk A Diákakadémia rendezvényünket, ahol számos diák tartott tudományos jellegű előadást és meghívott szakemberek segítségével érdekes témákról hallhattunk (pl. Dr. Kuroli Enikő patológus beszélt a bőr egészségéről)

Ugyancsak októberben több osztály látogatott el az Alternatív Elektromos Járműkiállításra.

Az Ökoiskola megvalósulásának egyik feltétele a kooperatív tanulási technikák egyre nagyobb mértékben való alkalmazása. Az iskolában egyre több tantárgyban jelennek meg ezek a módszerek, pl. magyar, biológia, történelem, sőt a természettudományos vizsga (6. évfolyam) teljes egészében projekt munka beadásával valósul meg.

Az őszi nevelési értekezlet keretében idén a projekt módszer alkalmazásának területén mélyíthettük tudásunkat illetve a tanári kar egy gyakorlatias elsősegélynyújtó tréningen vehetett részt.

Decemberben rendezték meg a Zöldág Nemzetközi Öko-design Fesztivált, amelyre Juhos-Kiss Sándor és Bakó Tamás vitte el a rajz fakultációsokat a Klebelsberg Kultúrkúriába.

Itt a kiállítás mellett Dr. Ürge-Vorsacz Diána fizikus, klímakutató tartott előadást.

Az iskolában már hagyománynak számít a bécsi adventi vásár meglátogatása, most ez ökoprogrammal bővült, mert a Bécsi Természettudományi Múzeum planetáriumában az evolúcióról néztünk egy érdekes filmet. (Penner Orsolya)

Az aulában felállított karácsonyfa idén is újrahasznosított díszekkel pompázott. ( Tringer Dóri)

Az év végén önértékelési kérdőívet töltettünk ki minden osztállyal, ahol kíváncsiak voltunk miként értékelik az öko munkájukat a tanulók. A kiértékelés során többször szembesültünk a diákok motiválatlanságával, ennek orvoslását a következő tanévben újult erővel próbáljuk megoldani.

Az év második felében egy hetes egészségmegőrzési programvalósult meg a 10. a osztály tanulóinak szervezésében. (10. a, Földiné)

Média megjelenésünk is volt az évben, a Karc fm rádióadónak adtunk interjút az ökoiskola megvalósulásával kapcsolatban. (Földiné)

Az éves munkatervnek megfelelően a 6.a és 6.b osztály vett részt 3 napos erdei iskolakiránduláson. A Börzsönyben Diósjenőn valósult meg a program.

Az év során kétszer rendeztünk terepgyakorlatot, a Sas-hegyen és a János-hegyen voltunk növényismereti kiránduláson. (Földiné)

Aszociális munka világnapjaalkalmából Okos Vivien 10. a osztályos tanuló Segítsük a közösségeket és a fenntartható fejlődést címmel készített pályázati rajzot osztályfőnöke segítségével. (Weiszkopfné)

Több témahét valósult meg az idén. A Pénzügyi tudatosság-és gazdálkodás projekthete, digitális témahét és a Fenntarthatósági Témahét. Ez utóbbikeretében a következő programokat valósítottunk meg:

  • A Föld napi rendezvényen a 9. a osztály a Vérmezőn ültetett fát és murvát szórta földutakra az  önkormányzattal közös rendezésben.
  • Tringer Dóra tanárnő vezetésével fölösleges tárgyakkiállítása nyílt az első emeleti zsibongóban.
  • Weiszkopf Zsuzsa tanárnő 4 osztály számára tartott fenntarthatósági témakörben tanórát.

Idén ünnepeltük a Kosztolányi Dezső Gimnázium 25 éves fennállását. Schultz Eszter tanárnő a 9. b, Weiszkopf Zsuzsa tanárnő a 10. a osztállyal szervezett ünnepi programot.

Május 17-én részt vettünk az ELTE által szervezett Növények Világnapjaprogram sorozaton, ahol tudományos gyakorlatokat végezhettünk egyetemi tanárok vezetésével.

Az év során több osztály is ellátogatott az Állatkertbe, az 5. a osztály azonban örökbe fogadottegy oposszumot.

Az idei év összességében nagyon gazdag volt programokban, rendezvényekben.

Az idén új módszert alkalmazva minden osztálynak voltak kötelező és alternatívan választható öko vállalásaik. A tapasztalataink szerint ezek egy része megvalósult, de ahogy az önértékelési felmérésbőlis kiderült a diákok nagy része motiválatlan a feladatok végrehajtását illetően.

Ehhez szükség lenne az osztályfőnökök erőteljesebb lelkesítő és példaadó magatartására is.

A DÖKO működését és feladatvállalását is meg kell reformálnunk a következő tanévben.

Jövőre több ökogyűlést kell tartanunk.

Budapest 2017. 06. 14.