Comenius Program (Projekt)

LLL Tanulás

COMENIUS – EREDMÉNYEK ÉS HATÁSOK

Mind az elkészült elemzések, mind tapasztalataink alapján mondható, hogy a program jól ismert a célcsoport körében. Az Egész életen át tartó tanulás programon belül a Comenius programban érkezett a legtöbb pályázat a Nemzeti Irodához. Ez bizonyította a köznevelésben dolgozó pedagógusok és intézményvezetők tenni akarását, fejlődési igényét. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, hogy a nagy érdeklődés mellett is évről évre biztosított volt, hogy a szakmailag leginkább megalapozott és kidolgozott pályázatok részesüljenek támogatásban.

A program a hét év során közel 22 000 mobilitás támogatásával biztosított lehetőséget a nemzetközi tapasztalatcserére, a nemzetközi környezetben zajló tanulásra és továbbképzésre. A projektmódszer meghonosodott az intézményekben, visszatérő pályázóink magabiztos tudással tervezik az együttműködéseket és nem rettennek meg az időmenedzsment, a disszemináció vagy a valorizáció szó hallatán. A program egyénre és intézményre szabott fejlődési lehetőséget biztosított, amely fontos megalapozója az eredmények fennmaradásának. A nemzetközi környezetben való munka vagy tanulás támogatta a nyelvi, szaknyelvi ismeretek fejlődését és új nyelv tanulására ösztönözte a résztvevőket. Motiváló erővel bírt a közoktatási szereplők mindegyikénél és jelentős módszertani megújulást jelentett nemcsak a pedagógusok egyéni munkája során, de intézményi szinten is.

A nemzetközi partnerségek pozitív hatásait látva és átélve mind többen gondolták azt, hogy intézményük továbbra is része kell, hogy legyen a nemzetközi vérkeringésnek. 276 intézmény legalább két projektet is megvalósított két különböző évben, vagyis a Comenius iskolai együttműködések legalább 3-4 esztendőn keresztül szerves részét képezték ezen óvodák és iskolák mindennapjainak.

Bár a mobilitások – a helyi tevékenységek mellett – tartalmi szempontból csak eszközei voltak a két éves projektek megvalósításának, mégis ezek számítottak a legfontosabb eseménynek a pedagógusok és diákok körében. Ennek megfelelően a rendelkezésre álló kereteken belül maradva, igyekeztek minél több embernek lehetőséget biztosítani a külföldi kiutazásokra, ami a pályázatokban vállaltakhoz képest 40%-kal több mobilitást eredményezett az eddig lezárult partnerségekben.

A magyar iskoláknak és óvodáknak – a liechtensteini köznevelési intézményeket leszámítva – minden programországból voltak partnereik a hét esztendőben. A partnerek száma nagyjából visszatükrözi az országok lakosságszám szerinti méretét, kivéve azokat az országokat (Svájc, Hollandia), melyek csak 2007 után csatlakoztak az Egész életen át tartó tanulás programhoz.

Comenius Régió együttműködések elindulásakor a célcsoport elérése valódi kihívást jelentett, mivel a pályázattípus megjelenése előtt csak közvetett volt a kapcsolat a legnagyobb potenciális pályázói körrel, az önkormányzatokkal (helyi, megyei, kisebbségi) és többcélú kistérségi társulásokkal.

A pályázattípus 5 éve alatt Magyarországon 34 pályázatot adtak be zömében helyi önkormányzatok 6 régióból, közülük 16-an valósíthatták meg a projekttervüket. A projektek 75%-a angolul zajlott, 3 projekt németül, egy pedig magyarul.

Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak akció az egyik legnépszerűbb pályázati lehetőséggé nőtte ki magát Magyarországon. A számok jól mutatják a program népszerűségét: 2013-ban már csak a beérkezett pályázatok 30 %-át állt módunkban támogatni. Az Európai Bizottság által a program számára biztosított költségvetés az évek során fokozatosan növekedett, azonban a program népszerűsége generálta pályázói igényekkel nem tudott lépést tartani. 2013-ra a pályázók által igényelt támogatás 109%-kal volt magasabb a program első évéhez viszonyítva, ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetés csak 90%-kal növekedett ugyanezen időszakban.

A célországokat tekintve a legnépszerűbbek az Egyesült Királyság, Írország és Málta voltak. Ez az angol nyelv fontosságának előtérbe kerülését, illetve tovább erősödését jelzi. Ezeket az országokat követi Németország és Ausztria.

A továbbképzések lehetőségeivel elsősorban a köznevelésben dolgozó pedagógusok éltek, ugyanakkor a program az intézményvezetők, a tanárképzés területén dolgozó pedagógusok, pszichológusok és tanácsadók számára is teret adott a nemzetközi környezetben zajló tapasztalatszerzésre. Fontos megemlíteni, hogy bár legnagyobb százalékban a középiskolák pedagógusai képviseltették magukat a támogatott pályázók között (47%), nem sokkal kisebb az általános iskolák pedagógusainak aránya (33%), illetve óvodapedagógusok is képviseltették magukat (3%).

A teljes pályázati időszakra jellemző volt, hogy a továbbképzéseken résztvevők közel fele nyelvpedagógiai tartalmú továbbképzésen vett részt. A második legkeresettebb továbbképzési típussá váltak az egyéb szaktárgyak, illetve a szaktárgyak oktatásához közvetlenül nem kapcsolódó, általános tematikájú továbbképzések. Népszerűek voltak a nyelvtanfolyamok is, átlagosan a támogatott pályázók 8-9 %-a vett részt ilyen típusú tevékenységen.

Comenius tanárasszisztensi akcióban a pályázati ciklus során 275 tanárasszisztens külföldi tanítási gyakorlatát támogatta a program, ezek időtartama összesen 6219 hét volt. A tanítási gyakorlatok időtartamát vizsgálva folyamatos növekedés volt jellemző a hét év során. A tanárasszisztensek átlagosan 22,3 hétre kaptak támogatást. Teljes tanéves tanítási gyakorlatra (40-45 hét) 2007-ben, 2008-ban és 2013-ban volt lehetőségük, a benyújtott igényeknek megfelelően összesen 26 főnek.

Németország, Olaszország és Spanyolország fogadta a legtöbb magyar pályázót, de Európa minden régiójában dolgoztak magyar asszisztensek Lettországtól Portugáliáig, Norvégiától Görögországig. A legszínesebb év ebben a kategóriában 2013 volt (21 fogadó ország), együtt növekedve a támogatott pályázatok számával.

Szintén ennek a hétéves időszaknak a gyümölcse a Módszertani ötletgyűjtemény, mely már nem cseng ismeretlenül a pedagógusok számára. A beszámolókban olvashattuk, hogy számos remek ötletet, a projektek, továbbképzések során a gyakorlatban is kipróbált játékot tanultak a pedagógusok. Szerettük volna, ha ezek az ötletek nem vesznek el, így létrehoztuk ezt az adatbázist, mely 85 ötlettel indult útjára és mára már közel 700 ötletet tartalmaz, honlapunk egyik legnépszerűbb aloldalaként.

A Comenius alprogramon belül érdemes kiemelni a résztvevők számos személyes kompetenciájának fejlődését, a más tagállamok kultúráinak megismerése által növekvő toleranciát és nyitottabbá válást. A nemzetközi környezet természetes hozadéka a diákok, tanárok nyelvtudásának fejlődése, a nyelvtanulás iránti motivációjuk növekedése. Intézményi szinten fontos hozadéka a mobilitási programokban való részvételnek a tanári kar szakmai fejlődése, valamint az új tanítási módszerek megismerése és alkalmazása, kiemelt tekintettel a projektmódszer meghonosítására vagy az infokommunikációs technológiák nagyobb mértékű alkalmazására a tanításban.

Comenius Program - statisztikája
Comenius Program – statisztikája

Egy 2013-ban készített felmérés azt vizsgálta, hogy a tanárok által igénybe vehető szakmai továbbképzések eredményei milyen mélységgel épültek be az intézmények életébe. A nyertes pályázók véleményét megkérdezve a négy fő vizsgált terület a következő volt: a jelentkezés háttere, az eredmények disszeminációja, a továbbképzés hozadékai és fenntarthatósága. A kapott válaszok alapján a jelentkezés fent is említett két fő oka, a szakmai és nyelvi fejlődés mellett nagy hangsúly volt a kapcsolatépítésen, a más kultúrák megismerésén is.

A kurzus kiválasztásakor leginkább a jelentkezők igényei alapozták meg a döntést, de ezek nagyrészt egybeestek a küldő intézmény céljaival. A disszeminációt a jelentkezők nagy többsége már a képzés kiválasztása előtt, vagy a támogatás megítélése után átgondolta, és a terveket nagyrészt meg is valósította, a tanultak napi gyakorlatban történő alkalmazásának számos formáját sorolták fel a válaszokban.

Több pályázó visszajelzése megerősíti, hogy az iskolavezetők úgy gondolják, hogy az LLP programok által biztosított lehetőségek vonzóvá teszik intézményüket.