4 évfolyamos képzés – Tájékoztató

Beiskolázás

Kosztolányi Dezső Gimnázium

1012 Budapest, Attila út 135-137.
OM azonosító: 035344
Feladatellátási hely kódja: 002
Tel: 375-22-82, 06-20-4333-833
Intézményvezető: Bodor Eszter

Padló címer
Az iskola jelképe

Intézményünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye, a Testnevelési Egyetem, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola partneriskolája, pedagógiai-szakmai Mentoráló Intézmény, Kiváló Akkreditált Tehetségpont, Ökoiskola, Boldog Iskola.

ÖKO Logo
ÖKO Logo

Hagyományos nyolc évfolyamos képzésünk mellett – a megnövekedett tanulói és szülői igények miatt – négy évvel ezelőtt négy évfolyamos gimnáziumi tagozat kiépítését kezdtük meg. Célunk, hogy értékálló tudással felkészítsük tanulóinkat a kétszintű érettségire, a felsőoktatásban való továbbtanulásra, valamint a társadalomba és a munka világába való kilépésre úgy, hogy rendelkezzenek az ahhoz szükséges korszerű, gyakorlatorientált kompetenciákkal.

Tisztelt Szülők! Kedves Nyolcadikosok!

Az induló 9. évfolyamra (egy osztályt indítunk) jelentkező tanulók az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető – vagy az iskola portáján átvehető – JELENTKEZÉSI LAP intézményünkbe való megküldésével jelentkezhetnek hozzánk.

Az osztály tagozatkódjai: 0004 és 0005

Az osztály profilja:

 • választható emelt szintű TÖRTÉNELEM-TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, vagy TERMÉSZETTUDOMÁNYI orientáció, mely a négy évfolyamon átível,
 • emelt óraszámú idegen nyelvi képzés,
 • összességében magasabb óraszámú matematika- és informatikaoktatás.
0004
A történelem-társadalomtudományi orientációt azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik szeretik a történelmet, és érdeklődnek a társadalom működése iránt, valamint szeretnének tájékozottnak lenni a jogi és pénzügyi világban.
0005
A természettudományi orientációra azokat a tanulókat várjuk, akik szeretnek megfigyelni, kísérletezni, érdeklődnek a környezetvédelem és a korszerű energiagazdálkodás, a fenntartható fejlődés iránt.

Az osztály tanulói – orientációs választásuktól függetlenül – csoportbontásban tanulják emelt óraszámban az első idegen nyelvet (angol) kezdő és haladó szinten egyaránt, és az informatikát. Második idegen nyelvként német, spanyol, olasz vagy francia nyelv választható.

Nyílt napokat tartunk, melyekre az előzetes regisztráció a honlapon keresztül később lesz elérhető.

Szülői tájékoztató:

Az érdeklődő diákok és szüleik számára két alkalommal tartunk igazgatói tájékoztatót.

FELVÉTELI ELJÁRÁS

0005-ös tagozat természettudományos/ a 0004-es társadalomtudományos orientációjú képzést takar, amelyre a központi írásbeli felvételi vizsga megírásával és a szóbeli felvételi vizsgán való részvétellel lehet bekerülni. 

A jelentkezési laphoz kötelezően kérjük csatolni 

 • a központi írásbeli eredményeit tartalmazó Értékelő lap fénymásolatát, 
 • SNI-s, BTM-es jelentkező esetén a szakértői bizottság – a felvételi eljárás időszakában érvényes – szakvéleményének másolatát, valamint az annak figyelembe vételét kezdeményező szülői kérelmet.

Az eredményekről való tájékoztatás az oktatási azonosító, vagy – kérésre – jelige használatával történik. 

A pontszámítás módja:

Az egyes vizsgarészek aránya: 

 1. központi írásbeli vizsga (100 pont)
 2. szóbeli felvételi vizsga (50 pont)
 3. általános iskolai tanulmányi eredmények (50 pont) a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei alapján a következő tantárgyakból
  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem
  • matematika
  • idegen nyelv
  • földrajz vagy fizika (a jobb osztályzat kerül beszámításra)

Központi írásbeli vizsga:

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára jelentkezési lappal történik, melynek be kell érkezni határidőre az intézményünkbe. (A központi írásbeli vizsgát a hozzánk felvételizők más intézményben is megírhatják.)

Szóbeli felvételi vizsga:

A helyi szóbeli vizsgát az időrendben behívott 8. évfolyamos felvételizők felvételi bizottság előtt teljesítik. A felvételi bizottság(ok) pedagógusai legfeljebb 15 perces beszélgetés formájában ismerkednek meg a felvételiző személyiségével, értékelik az általános iskolai ismeretanyagra építve a tanuló társadalomtudományi (történelem) és természettudományi (fizika, kémia, biológia) problémamegoldó, érvelő készségét, kommunikációs készségét és általános műveltségét.

A vizsga részei: 

A honlapunkon nyilvánosságra hozott témakörök alapján: 

 • 0004  Történelmi forrásszöveg értelmezése a hozzá kapcsolódó kreatív szövegalkotási feladat segítségével (pl. véleményalkotás, érvelés) 
 • 0005 Természettudományos problémamegoldó feladat a fizika, kémia, biológia tantárgyak alapismereteiből 

Felkészülési idő 15 perc. Feleletidő: 10-15 perc.

Aki mindkét tanulmányi területre jelentkezett, a jelentkezési lapon a megjegyzés rovatban jelölje meg, melyikből kíván vizsgázni!

Erre az alkalomra kérjük a diákokat, hogy hozzák magukkal:

 • személyi igazolványukat / diákigazolványukat
 • ellenőrző könyvüket/elektronikus napló kivonatát (másolat elegendő)
 • 8. osztályos füzeteiket (magyar, matematika és egy szabadon választott)

Az iskola a beérkezett jelentkezések, az általános iskolai eredményének és az írásbeli vizsga eredményének pontszámai alapján elkészíti a tanulók rangsorát, illetve a rangsor figyelembe vételével meghatározza azt a minimális pontszámot (ponthatárt), aminek elérése esetén  a tanulók szóbeli vizsgára történő behívását javasoljuk.
A jelentkezők közül a ponthatárt elért tanulókat szóbeli vizsgára hívjuk be. A szóbeli vizsgákat 2023. március 1. és március 10. között rendezzük. A pontos vizsgabeosztást illetve a jelentkező addig számított pontszámait 2023. február 25-től az iskolai honlapon lehet megtekinteni. A szóbeli vizsga beosztásakor a tanulók által megjelölt jeligét, illetve annak hiányában az OM azonosítójukat tüntetjük fel. Aki nem érte el a ponthatárt, annak maximális szóbeli eredmény mellett kevés az esélye arra, hogy bekerülő helyezést érjen el, ezért őket nem hívjuk be szóbeli vizsgát tenni. Ha ennek ellenére mégis élni kívánnak a szóbeli vizsgázás lehetőségével, úgy ezt a szándékukat 2023. február 28. 16.00 óráig jelezniük kell az iskola által megadott e-mail címen. Az üzenetben kérjük, hogy tüntessék fel a tanuló nevét és OM számát, illetve a kérelem rövid indoklását.

SNI: Ha a sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló a szakértői véleményében foglaltak alapján valamely tárgyból mentesül a központi írásbeli vizsgán való részvétel alól, a vizsgán megírt tantárgyból elért pontszámát duplázzuk. 

Ha a tanuló teljesítményét szakértői vélemény alapján az általános iskolában valamely beszámítandó tárgyból nem értékelték, a hozott pontjait a többi tárgy osztályzataiból arányosítással állapítjuk meg.

Rangsorolás pontazonosság esetén:

Ha a tanuló (bármely tagozatra) teljesítette a felvételi követelményeket, az azonos teljesítményt elért tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük sorrendben

 1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót,
 2. azt a tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a Közép-Budai Tankerület területén található (az I. kerületben, ill. a II. és XII. kerületben.)
 3. azt a tanulót, akinek testvére az iskola jelenlegi diákja, akinek szülője, gondviselője az iskola tanulója volt, vagy a Közép-Budai Tankerület területén van a munkahelye
 4. azt a tanulót, akinek országos tanulmányi versenyeredménye van.

Nyílt napjainkra és a szülői tájékoztatókra minden érdeklődőt szeretettel várunk, a felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!

Fontosabb időpontok összefoglalva:

 • ·  Nyílt napot tartunk: 2023. november 14-én (2-4. óra) és 2023. november 30-án (2-4. óra) 
 • ·  Szülői tájékoztató időpontjai: 2023. november 16-án 17:00 órakor(személyes)
 • ·  Szülői tájékoztató időpontjai: 2023. december 5-én 17:00 órakor(online)
 • ·  Központi írásbeli vizsgára jelentkezési lap beérkezésének határideje: 2023. november 30.
 • ·  Központi írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20.  10 óra
 • ·  Központi írásbeli pótló vizsga időpontja: 2024. január 30. 14 óra
 • ·  Jelentkezési határidő: 2024. február 2.
 • ·  Szóbeli vizsga időpontja: 2024. március 6. és 7.  (pótnap betegség esetén 2024. március 8.)
 • ·  A felvételről írásban tájékoztatjuk a szülőket: 2024. május 2.