Átvétel

Tudnivalók becsatlakozni kívánó középiskolai tanulók és szüleik számára

  1. Kérjük, tájékozódjon előzetesen a Pedagógiai programunkból, hogy van-e az Ön számára megfelelő képzésünk! (Pl. tanult idegen nyelvek, tagozat, orientációk összehasonlítása)
  2. A Pedagógiai programunk szerint 4,00-es átlag fölött javasoljuk az átvételt, a zökkenőmentes becsatlakozás és a teljesítményromlás elkerülése végett.
  3. Az átjelentkezés első lépése egy átvételi kérelem írása az igazgatónak címezve az iskolai e-mail címre, melyben indokolja, hogy miért szeretne középiskolát váltani, és csatolja eddigi középiskolai bizonyítványainak, aktuális érdemjegyeinek másolatát is.
  4. Amennyiben a megjelölt tagozaton/évfolyamon van helyünk, eredményeinek és az osztály(ok) struktúrájának függvényében lehetőséget biztosítunk az osztályfőnök-jelöltekből, szaktanárokból álló bizottsággal folytatott átvételi beszélgetésre, ill. írásbeli és szóbeli tudásszint-felmérésre. Erre augusztus, január és június hónapokban, az éves Munkatervben előre meghatározott napokon kerül sor.
  5. A bizottság javaslatának figyelembe vételével az igazgató dönt az átvételről/elutasításról.
  6. Az átvétel feltételeként az igazgató különbözeti vizsgák teljesítését írhatja elő, amelynek módját és időpontját az igazgató határozza meg.

11-12. évfolyamra csak különlegesen indokolt esetben veszünk át tanulót.

2019/2020. tanév

Különbözeti vizsgák időpontja: 2020. január 15. és 2020. június 2.

Kérjük, hogy minden vizsgázó jelenjen meg (ünneplőben).