Ideiglenes felvételi jegyzék

Felvételi

Ideiglenes felvételi jegyzék 2024/2025. tanévre:


A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet és az aktuális tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint közreadjuk ideiglenes felvételi jegyzékünket, amely – a szóbeli vizsgákat követően – tagozatonként tartalmazza a gimnáziumunkba jelentkezett és a szóbeli vizsgán szerepelt tanulók rangsorát. 

Annak érdekében, a következőkben megtekinthető (rang)listákat és a felvételi eljárás további fázisait helyesen értelmezzék, szeretnénk emlékeztetni az alábbiakra.

 1. A továbbiakban csak a szóbeli meghallgatásokon is szerepelt tanulókat említjük; a többi jelentkező – az adott tagozatra való – felvételi kérelmét elutasítjuk (E betűt kaptak). 
 2. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően azonos összpontszám esetén  a megadott kritériumok alapján rangsoroltunk.
 3. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően:
  • a 0004-es kódú, négy évfolyamos társadalomtudomány csoportba 16,
  • a 0005-ös kódú, négy évfolyamos természettudományi csoportba 16, 
  • a 0008-as kódú, nyolc évfolyamos társadalomtudomány osztályba 32,
  • a 0009-es kódú, nyolc évfolyamos természettudományi osztályba 32, 
   tanulót vehetünk fel.
 4. A jelentkezők végleges száma az egyes tagozatokon a következő volt:
  • a 0004-es kódú, négy évfolyamos társadalomtudomány csoportba 308 fő,
  • a 0005-ös kódú, négy évfolyamos természettudományi csoportba 214 fő, 
  • a 0008-as kódú, nyolc évfolyamos társadalomtudomány osztályba 126 fő,
  • a 0009-es kódú, nyolc évfolyamos természettudományi osztályba 149 fő,
 5. A ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, hogy április 8-10-én (hétfőn, kedden és szerdán) korábbi jelentkezésüket módosítsák, azaz azon megváltoztassák az iskolák, illetve azok tagozatainak sorrendjét, majd a módosított adatlapot eljuttassák a Felvételi Központba. A módosítás ugyanúgy történik, ahogy a jelentkezést benyújtották: tehát vagy az általános iskolán keresztül, vagy a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programmal.
 6. A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára program felületén. A módosító tanulói adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását – a felvételi lapok továbbításánál alkalmazott forgatókönyvnek megfelelően postai úton, vagy elektronikusan – szintén a szülőnek kell elvégeznie.
 7. Fontos megjegyeznünk, hogy az iskolák, illetve tagozataik korábban megjelölt sorrendjét kizárólag abban az esetben érdemes módosítaniuk, ha a korábban megadott sorrendhez képest preferenciáik megváltoztak. Nem érdemes sorrendet módosítaniuk az egyes iskolákba, tagozatokra való bekerülés vélt vagy valós esélyeinek módosulása miatt: minden jelentkező kizárólag a legelső olyan, általa megjelölt helyre fog bekerülni, ahol a felvételi követelményeknek megfelelt, és ahol a megfelelt tanulóknak a meghirdetett felvételi férőhelyekkel való társítása ezt lehetővé teszi (és oda akkor is, ha ez a hely az általa felállított sorrendnek csak a végén szerepel).
  A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt.
 8. A felvételi eljárás szabályai szerint a rangsorolt tanulók mindegyikének van esélye a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium azon tagozatára bekerülni, amelynek rangsorában (sorszámmal) feltüntettük. Ez az esély annál nagyobb, minél kisebb a jelentkező neve mellett szereplő sorszám.
 9. A felvételi eljárásban hozott döntésünkről május 2-áig levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

Észrevételeiket szívesen fogadják, kérdéseikre, felvetéseikre érdemben válaszolnak e közlemény készítői,
Ferenczi Judit igazgatóhelyettes, aki személyesen vagy postán a gimnázium székhelyén, a 1012 Budapest, Attila út 135-137. szám alatt, telefonon a (+36-1) 375-2282 számon vagy emailben érhető el.

Minden jelentkezőnek köszönjük, hogy érdeklődésével és bizalmával megtisztelte iskolánkat, valamennyiüknek további eredményes munkát kívánunk.