Évfolyamvizsgák

Évfolyamvizsgák

Évfolyamvizsgák rendszere:

Az iskolánkba járó diákok majdnem minden tanév során számot adnak addig megszerzett tudásukról évfolyamvizsga formájában. Ezen vizsgák legfőbb feladata felkészíteni a diákokat az élethosszig tartó tanulással kapcsolatosan a vizsga helyzetekre, az ott támasztott követelményekre. Minden alkalommal megtapasztalják milyen készülni, tanulni valamint a vizsgákon helytállni, még akkor is, ha éppen nagyon izgulnak.

Az iskola évfolyamvizsga rendszere a 8 és a 4 évfolyamos képzésre járókat is érinti a következő táblázat alapján.

Végleges évfolyamvizsgák 2019/20-tól
Évf.Nyolc évfolyamos tagozatÉvf.Négy évfolyamos tagozat
5.xx
6.természetismereti projekt x
7.művészeti projekt x
8.történelem projektx
9.– első idegen nyelv (szóbeli + hallott szövegértés)-matematika (írásbeli)9.matematika (írásbeli),
10.– történelem (írásbeli és szóbeli)– választott faktos tárgy* (írásbeli/gyakorlati)10.– történelem (írásbeli és szóbeli),– választott faktos tárgy* (írásbeli/gyakorlati)
11.– magyar + művészeti korszakok (szóbeli) -2. idegen nyelv (szóbeli + hallott szövegértés)11.– magyar + művészeti korszakok (szóbeli)– választott idegen nyelv (szóbeli + hallott szövegértés)
12. x (Próbaérettségik)12.x (Próbaérettségik)

*választható – kémia, földrajz, fizika, biológia, informatika, testnevelés (A kötelező érettségi tárgyakat itt nem lehet választani, mert ezekből máskor van vizsga. Aki nem ezekből a tárgyakból szeretne fakultálni, annak is választania kell.)

Részletes vizsgaszabályzatunk, melynek része az évfolyamvizsga is:


Az évfolyamvizsgák aktuális tanévre vonatkozó követelményeit, vizsgaleírásait és segédanyagait le lehet tölteni évfolyamokra bontott mappákból:

2023/2024 tanév évfolyamvizsga anyagai: