Etika, Hit- és Erkölcstan

World Religions Planet Earth Flower World religions - flower icon made of religious symbols and planet earth in center. Isolated vector illustration on white background.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

3. § (3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási, világnézeti információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva a gyermek, a tanuló, a szülő, a pedagógus vallási, világnézeti meggyőződését, és lehetővé kell tenni, hogy a gyermek, tanuló fakultatív hitoktatásban, illetve hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.

Ezek alapján iskolánkban számos vallás képviselteti magát a etika – hit- és erkölcstan órák keretein belül.

Elérhetőségek:
TKBE: Linkje