8 évfolyamos képzés – Tájékoztató

Beiskolázás

Kosztolányi Dezső Gimnázium

1012 Budapest, Attila út 135-137.
OM azonosító: 035344
Feladatellátási hely kódja: 002
Tel: 375-22-82, 06-20-4333-833
Intézményvezető: Bodor Eszter

Intézményünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye, a Testnevelési Egyetem, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola partneriskolája, pedagógiai-szakmai Mentoráló Intézmény, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Ökoiskola, Boldog Iskola.

Gimnáziumunk széles körű műveltséget nyújt. Felkészít a továbbtanulásra, valamint az érettségi utáni munkavállalást lehetővé tevő ismeretekkel és képességekkel látja el a tanulókat. 

Emelt óraszámú oktatást biztosítunk idegen nyelvekből, matematikából, ill. a társadalomtudományos orientáció (0008) szerint magyar nyelv és irodalomból, történelemből, dráma és táncból; természettudományi orientáció (0009) szerint pedig különböző természettudományos tantárgyakból. 

Tisztelt Szülők! Kedves Negyedikesek!

Az induló 5. évfolyamra jelentkező tanulók az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető, – vagy az iskola portáján átvehető felvételi JELENTKEZÉSI LAP intézményünkbe való megküldésével és a Tanulói adatlapnak az Oktatási Hivatal részére (9001 Győr Pf. 694.) való megküldésével jelentkezhetnek hozzánk.

Az osztályok tagozatkódjai: 0008, 0009

Nyílt napokat tartunk, melyekre regisztráció a honlapon keresztül itt elérhető.

Szülői tájékoztató:

Az érdeklődő diákok és szüleik számára két alkalommal tartunk igazgatói tájékoztatót.

Felvételi információk: 

Szombat délelőttönként (9-11 óra között) 4 alkalommal iskolakóstolgató, „csipegető” foglalkozásokat tartunk. A bemutatkozó foglalkozások ingyenesek és nem kötelezőek.

Padló címer
Az iskola címere

0008-as tagozat

A 0008-as tagozaton társadalomtudományi orientációt kínálunk a hozzánk jelentkező negyedikeseknek, amelyre a központi írásbeli felvételi vizsga megírásával és a szóbeli felvételi vizsgán való részvétellel lehet bekerülni.

A jelentkezési laphoz kötelezően kérjük csatolni 

 • a központi írásbeli eredményeit tartalmazó értékelő lap fénymásolatát
 • a 3. osztály év végi 4. osztály félévi bizonyítványáról fénymásolatot
 • SNI-s, BTM-es jelentkező esetén a szakértői bizottság – a felvételi eljárás időszakában érvényes – szakvéleményének másolatát

A pontszámítás a 3. osztály év végi és 4. osztály félévi eredményei alapján történik (max. 50 pont): 

 • magyar nyelv 
 • irodalom
 • matematika
 • környezetismeret
 • magyar nyelv és irodalom átlaga

0009-es tagozat

A 0009-es tagozat természettudományos orientációjú képzést takar, amelyre a központi írásbeli felvételi vizsga megírásával és a szóbeli felvételi vizsgán való részvétellel lehet bekerülni. 

A jelentkezési laphoz kötelezően kérjük csatolni 

 • a központi írásbeli eredményeit tartalmazó Értékelő lap fénymásolatát,
 • a 3. osztály év végi 4. osztály félévi bizonyítványáról fénymásolatot
 • SNI-s, BTM-es jelentkező esetén a szakértői bizottság – a felvételi eljárás időszakában érvényes – szakvéleményének másolatát, valamint az annak figyelembe vételét kezdeményező szülői kérelmet. 

Az eredményekről való tájékoztatás az oktatási azonosító, vagy – kérésre – jelige használatával történik.

A pontszámítás módja (0009)

Az egyes vizsgarészek aránya: 

 1. a központi írásbeli felvételi vizsga (100 pont)
 2. a szóbeli felvételi vizsga (50 pont)
 3. általános iskolai tanulmányi eredmények (50 pont) a 3. osztály év végi és 4. osztály félévi eredményei alapján a következő tantárgyakból:
  • magyar nyelv 
  • irodalom
  • matematika
  • környezetismeret
  • matematika vagy környezetismeret (a jobb osztályzat kerül beszámításra)

Központi írásbeli vizsga (0008, 0009):

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára jelentkezési lappal történik, melynek be kell érkeznie határidőre az intézményünkbe. (A központi írásbeli vizsgát a hozzánk felvételizők más intézményben is megírhatják, ez a jelentkezési lap is letölthető honlapunkról vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról.)

Szóbeli felvételi vizsga (0008, 0009)

A helyi szóbeli vizsgát az időrendben behívott 4. évfolyamos felvételizők felvételi bizottság előtt teljesítik. A felvételi bizottság(ok) pedagógusai legfeljebb 15 perces beszélgetés formájában ismerkednek meg a felvételizők személyiségével, értékelik az első négy iskolai év ismeretanyagára építve a tanuló logikai-problémamegoldó, hangos olvasási, szövegértési és szövegalkotási készségeit, kommunikációs készségét, általános műveltségét.

 1. Ismeretlen szöveg hangos olvasása és értelmezése, kreatív feladat – szóbeli szövegalkotás (pl. a szöveg befejezése, véleményalkotás, kérdésfeltevés)
 2. Logikai, természetismeret feladat megoldása

Felkészülési idő nincs. Feleletidő:10-15 perc

SNI: Ha a sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló a szakértői véleményében foglaltak alapján valamely tárgyból mentesül a központi írásbeli vizsgán való részvétel alól, a vizsgán megírt tantárgyból elért pontszámát duplázzuk, ill. a szóbeli vizsgán is mentesül az adott feladat, feladatrész alól, a pontszámát ebben az esetben arányosítjuk.

Ha a tanuló teljesítményét szakértői vélemény alapján az általános iskolában valamely beszámítandó tárgyból nem értékelték, a hozott pontjait a többi tárgy osztályzataiból arányosítással állapítjuk meg.

Rangsorolás pontazonosság esetén:

Ha a tanuló (bármely tagozatra) teljesítette a felvételi követelményeket, az azonos teljesítményt elért tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük sorrendben

 1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót,
 2. azt a tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a Közép-Budai Tankerületi Központ kerületeiben található (I., ill. a II. és XII. kerületben.)
 3. azt a tanulót, akinek testvére az iskola jelenlegi diákja, akinek szülője, gondviselője az iskola tanulója volt, vagy a Közép-Budai Tankerület területén van a munkahelye
 4. azt a tanulót, akinek országos tanulmányi versenyeredménye van

A szóbeli beszélgetésre (0008) / vizsgára (0009) kérjük a diákokat, hogy hozzák magukkal:

 • diákigazolványukat,
 • ellenőrző könyvüket/elektronikus napló kivonatát
 • 4. osztályos füzeteiket (magyar, matematika, egy szabadon választott),
 • bármilyen egyéb alkotásukat vagy oklevelet, melyet fontosnak tartanak.

A szóbeli beszélgetésre/vizsgára a konkrét beosztást a jelentkezések alapján készítjük el, amit kérünk figyeljenek az iskola hivatalos honlapján. (www. kosztolanyigimnazium.hu) 

Azoknak a kisdiákoknak javasoljuk iskolánkat, akik szeretnék kihasználni a nyolc évfolyamos képzés előnyeit: családias légkör, egységes szellemiség a sikeres közép- és emelt szintű érettségi vizsgák érdekében.

Fontosabb időpontok összefoglalva:

 • ·  Nyílt napot tartunk: 2023. november 16-án (2-4. óra) és 2023. december 5-én (2-4. óra)
 • ·  Szülői tájékoztató időpontjai: 2023. november 14-én 17:00 órakor (személyes)
 • ·  Szülői tájékoztató időpontjai: 2023.  november 30-án 17:00 órakor(online) 
 • ·  Központi írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20.  10 óra
 • ·  Központi írásbeli pótló vizsga időpontja: 2024. január 30. 14 óra
 • ·  Jelentkezési határidő: 2024. február 21.
 • ·  Szóbeli vizsga időpontja: 2024. március 6. és 7. (pótnap betegség esetén 2024. március 8.)
 • ·  A felvételről írásban tájékoztatjuk a szülőket: 2024. május 2-áig. 
 • “Csipegető” Időpontok (tervezett): 2023. január 28. ;2023.február 4.; 2023. február 11.