Központi írásbeli

A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára

A tanulóknak a mellékelt „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” (lentebb letölthető) benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára, ha nálunk kívánják megírni a központi írásbeli vizsgát.

Intézményünk központi írásbeli vizsgát szervez:

  • 9. évfolyamra jelentkezőknek
  • 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők számára is.

Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni. 

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal. 

  • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 
  • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 

Kérjük, hogy a vizsgázók a vizsga napján jelenjenek meg intézményünkben.

Az emeleti termekbe csak a vizsgázók mehetnek fel, hogy tudjuk biztosítani a diákok zavartalan munkáját.

A vizsga 10 órakor kezdődik, és feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartanunk. A vizsgázók várhatóan 12 órakor fejezik be a vizsgázást.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. 

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.

Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást. 


Fontos dátumok így a következőek:

  • 2023. november 30 .– Jelentkezési lap benyújtása az iskolába
  • 2024. január 20 – Központi írásbeli vizsga időpontja
  • 2024. január 26. – Betekintés
  • (2024. január 30 – Pótló írásbeli)

Tanulói Jelentkezési Lap letölthető itt:

További tájékoztatók: