Érettségi vizsgák

Érettségi bizonyítvány

Érettségi jelentkezés menete

TANULÓI JOGVISSZONNYAL NEM RENDELKEZŐ VIZSGÁZÓK RÉSZÉRE

2022-23 tavaszi vizsgaidőszak

A tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó jelentkezését benyújthatja:

  1. a Kormányhivatalnál
  2. bármelyik középiskolában

Tájékoztatjuk, hogy a középiskola nem köteles fogadni a vele jogviszonyban nem álló vizsgázót!

A jelentkezés elfogadásáról az intézményvezető dönt.

Érettségi jelentkezések leadásának időpontjai:

  2023.02.06-án 14-17 óráig  titkárságon lehet jelentkezni.

2023.02.13-án 14-17 óráig titkárságon lehet jelentkezni.

2023.02. 15-én 14-17 óráig  titkárságon lehet jelentkezni.

Helyszíne: a gimnázium épülete (Budapest I. kerület Attila út 135.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy érettségivel kapcsolatos ügyintézés csak ezekben az időpontokban lehetséges!

A vizsgázó hozza magával: személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványát, lakcímkártyáját, középiskolai bizonyítványát, érettségi bizonyítványát, születési anyakönyvi kivonatát, (törzslapkivonatát, szakértői véleményét-ha van ilyen)

A vizsga díja:

  1. középszintű jelentkezés esetén: 35.000 Ft/tantárgy, amit a középiskola pénztárában kell befizetni
  2. emeltszintű jelentkezés esetén 58.000 Ft/tantárgy, amit postai csekken vagy banki átutalással kell az Oktatási Hivatalnak megfizetni. Banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-0000000

Figyelem: a befizetéshez szükséges egy egyedi iktatószám, amit a középiskola ad, csak ezek után lehet fizetni. A csekket vagy az átutalásról szóló tranzakciót a jelentkezési laphoz csatolni kell.

A jelentkezéssel kapcsolatos részletes információkat megtalálják az Oktatási Hivatal honlapján is:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/tajekoztatok/erettsegi_bizonyitvannyal.pdf

Sikeres jelentkezést és jó vizsgázást kívánunk!

Érettségi Vizsga Témakörök:

2023/2024-es tavaszi vizsgaidőszak