4 évfolyamos képzés – Tájékoztató

Beiskolázás

Szülői tájékoztató: 2019. november 18-án és 2019. december 12-én 17:00 órakor a gimnáziumban.

Kosztolányi Dezső Gimnázium

1012 Budapest, Attila út 135-137.

OM azonosító: 035344

Feladatellátási hely kódja: 002

Tel: 375-22-82, 06-20-4333-833

Intézményvezető: Bodor Eszter

Padló címer
Padló címer

Intézményünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye, a Testnevelési Egyetem, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem és az Eszterházy Károly Főiskola partneriskolája, pedagógiai-szakmai Mentoráló Intézmény, Kiváló Akkreditált Tehetségpont, Ökoiskola, Boldog Iskola.

Hagyományos nyolc évfolyamos képzésünk mellett – a megnövekedett tanulói és szülői igények miatt – négy évvel ezelőtt négy évfolyamos gimnáziumi tagozat kiépítését kezdtük meg. Célunk, hogy értékálló tudással felkészítsük tanulóinkat a kétszintű érettségire, a felsőoktatásban való továbbtanulásra, valamint a társadalomba és a munka világába való kilépésre úgy, hogy rendelkezzenek az ahhoz szükséges korszerű, gyakorlatorientált kompetenciákkal.

Tisztelt Szülők! Kedves Nyolcadikosok!

Az induló 9. évfolyamra (egy osztályt indítunk) jelentkező tanulók az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető – vagy az iskola portáján átvehető – JELENTKEZÉSI LAP intézményünkbe való megküldésével jelentkezhetnek hozzánk.

Jelentkezési határidő: 2020. február 19.

Az osztály tagozatkódjai: 0004 és 0005

Az osztály profilja:

 • választható emelt szintű TÖRTÉNELEM-TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, vagy TERMÉSZETTUDOMÁNYI orientáció, mely a négy évfolyamon átível,
 • emelt óraszámú idegen nyelvi képzés,
 • összességében magasabb óraszámú matematika- és informatikaoktatás.
0004
A történelem-társadalomtudományi orientációt azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik szeretik a történelmet, és érdeklődnek a társadalom működése iránt, valamint szeretnének tájékozottnak lenni a jogi és pénzügyi világban.
0005
A természettudományi orientációra azokat a tanulókat várjuk, akik szeretnek megfigyelni, kísérletezni, érdeklődnek a környezetvédelem és a korszerű energiagazdálkodás, a fenntartható fejlődés iránt.

Az osztály tanulói – orientációs választásuktól függetlenül – csoportbontásban tanulják emelt óraszámban az első idegen nyelvet (angol) kezdő és haladó szinten egyaránt, és az informatikát. Második idegen nyelvként német, spanyol, olasz vagy francia nyelv választható.

Nyílt napok: (előzetes regisztráció a honlapon keresztül – később)

Nyílt napot tartunk 2019. november 12-én és 2019. december 4-én a 2-4. tanórákban. (8:30-11:15) Kérjük, időben érkezzenek!

Szülői tájékoztató:

Az érdeklődő diákok és szüleik számára két alkalommal tartunk igazgatói tájékoztatót:

2019. november 18-án és 2019. december 12-én 17:00 órai kezdettel a gimnázium épületében.

FELVÉTELI ELJÁRÁS

0005-ös tagozat természettudományos/ a 0004-es társadalomtudományos orientációjú képzést takar, amelyre a központi írásbeli felvételi vizsga megírásával és a szóbeli felvételi vizsgán való részvétellel lehet bekerülni. 

A jelentkezési laphoz kötelezően kérjük csatolni 

 • a központi írásbeli eredményeit tartalmazó Értékelő lap fénymásolatát, 
 • SNI-s, BTM-es jelentkező esetén a szakértői bizottság – a felvételi eljárás időszakában érvényes – szakvéleményének másolatát, valamint az annak figyelembe vételét kezdeményező szülői kérelmet.

Az eredményekről való tájékoztatás az oktatási azonosító, vagy – kérésre – jelige használatával történik. 

A pontszámítás módja:

Az egyes vizsgarészek aránya: 

 1. központi írásbeli vizsga (100 pont)
 2. szóbeli felvételi vizsga (50 pont)
 3. általános iskolai tanulmányi eredmények (50 pont) a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredményei alapján a következő tantárgyakból
  • magyar nyelv és irodalom
  • történelem
  • matematika
  • idegen nyelv
  • földrajz vagy fizika (a jobb osztályzat kerül beszámításra)

Központi írásbeli vizsga:

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára jelentkezési lappal történik, melynek beérkezési határideje intézményünkbe 2019. december 6. (A központi írásbeli vizsgát a hozzánk felvételizők más intézményben is megírhatják.)

Központi írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. (10 óra)

Központi írásbeli pótló vizsga időpontja: 2020. január 23. (14 óra)

Szóbeli felvételi vizsga:

Időpontja: 2020. február 26 – 28-ig, 8:00-15:00

A helyi szóbeli vizsgát az időrendben behívott 8. évfolyamos felvételizők felvételi bizottság előtt teljesítik. A felvételi bizottság(ok) pedagógusai legfeljebb 15 perces beszélgetés formájában ismerkednek meg a felvételiző személyiségével, értékelik az általános iskolai ismeretanyagra építve a tanuló társadalomtudományi (történelem) és természettudományi (fizika, kémia, biológia) problémamegoldó, érvelő készségét, kommunikációs készségét és általános műveltségét.

A vizsga részei: 

A honlapunkon nyilvánosságra hozott témakörök alapján: 

 • 0004  Történelmi forrásszöveg értelmezése a hozzá kapcsolódó kreatív szövegalkotási feladat segítségével (pl. véleményalkotás, érvelés) 
 • 0005 Természettudományos problémamegoldó feladat a fizika, kémia, biológia tantárgyak alapismereteiből 

Felkészülési idő 15 perc. Feleletidő: 10-15 perc.

Aki mindkét tanulmányi területre jelentkezett, a szóbelin választhat a két feladat közül.

Erre az alkalomra kérjük a diákokat, hogy hozzák magukkal:

 • személyi igazolványukat / diákigazolványukat
 • ellenőrző könyvüket/elektronikus napló kivonatát (másolat elegendő)
 • 8. osztályos füzeteiket (magyar, matematika és egy szabadon választott)

A szóbeli vizsga időbeli beosztását online jelentkezés (www. kosztolanyigimnazium.hu) vagy – probléma esetén – telefonos egyeztetés (06-1/375-2282) alapján készítjük el. 

Február 19-én éjfélig kérjük az időpont lefoglalását. Febr. 21-étől honlapunkon megtekinthető a szóbeli beosztás az oktatási azonosító/jelige feltüntetésével.

SNI: Ha a sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló a szakértői véleményében foglaltak alapján valamely tárgyból mentesül a központi írásbeli vizsgán való részvétel alól, a vizsgán megírt tantárgyból elért pontszámát duplázzuk. 

Ha a tanuló teljesítményét szakértői vélemény alapján az általános iskolában valamely beszámítandó tárgyból nem értékelték, a hozott pontjait a többi tárgy osztályzataiból arányosítással állapítjuk meg.

Rangsorolás pontazonosság esetén:

Ha a tanuló (bármely tagozatra) teljesítette a felvételi követelményeket, az azonos teljesítményt elért tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük sorrendben

 1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót,
 2. azt a tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a Közép-Budai Tankerület területén található (az I. kerületben, ill. a II. és XII. kerületben.)
 3. azt a tanulót, akinek testvére az iskola jelenlegi diákja, akinek szülője, gondviselője az iskola tanulója volt, vagy a Közép-Budai Tankerület területén van a munkahelye
 4. azt a tanulót, akinek országos tanulmányi versenyeredménye van.

A felvételről írásban tájékoztatjuk a szülőket 2020. április 30-áig.

Nyílt napjainkra és a szülői tájékoztatókra minden érdeklődőt szeretettel várunk, a felvételi vizsgához sok sikert kívánunk!