Ideiglenes felvételi jegyzék

Felvételi

Időpontja: 2019. március 18.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet és a 2018/2019. tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet előírásai szerint közreadjuk ideiglenes felvételi jegyzékünket, amely – a szóbeli vizsgákat követően – tagozatonként tartalmazza a gimnáziumunkba jelentkezett és a szóbeli vizsgán szerepelt tanulók rangsorát. 

Annak érdekében, a következőkben megtekinthető (rang)listákat és a felvételi eljárás további fázisait helyesen értelmezzék, szeretnénk emlékeztetni az alábbiakra.

 1. A továbbiakban csak a szóbeli meghallgatásokon is szerepelt tanulókat említjük; a többi jelentkező – az adott tagozatra való – felvételi kérelmét elutasítjuk
 2. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően azonos összpontszám esetén  a megadott kritériumok alapján rangsoroltunk.
 3. Felvételi tájékoztatónknak megfelelően:
  1. a 0004-es kódú, négy évfolyamos társadalomtudomány csoportba 17,
  2. a 0005-ös kódú, négy évfolyamos természettudományi csoportba 17, 
  3. a 0008-as kódú, négy évfolyamos társadalomtudomány osztályba 32,
  4. a 0009-es kódú, négy évfolyamos természettudományi osztályba 32, 
   tanulót vehetünk fel.
   A jelentkezők végleges száma az egyes tagozatokon a következő volt:
  5. a 0004-es kódú, négy évfolyamos társadalomtudomány csoportba (hamarosan),
  6. a 0005-ös kódú, négy évfolyamos természettudományi csoportba (hamarosan) , 
  7. a 0008-as kódú, négy évfolyamos társadalomtudomány osztályba (hamarosan) ,
  8. a 0009-es kódú, négy évfolyamos természettudományi osztályba (hamarosan) ,
 4. A ideiglenes felvételi jegyzék ismeretében Önöknek lehetőségük van arra, hogy március 21-22-én (csütörtökön és pénteken) korábbi jelentkezésüket módosítsák, azaz azon megváltoztassák az iskolák, illetve azok tagozatainak sorrendjét, majd a módosított adatlapot eljuttassák a Felvételi Központba. A módosítás ugyanúgy történik, ahogy a jelentkezést benyújtották: tehát vagy az általános iskolán keresztül, vagy a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programmal, mely itt érhető el. Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a módosításról itt olvasható (3.8. pont).
 5. Fontos megjegyeznünk, hogy az iskolák, illetve tagozataik korábban megjelölt sorrendjét kizárólag abban az esetben érdemes módosítaniuk, ha a korábban megadott sorrendhez képest preferenciáik megváltoztak. Nem érdemes sorrendet módosítaniuk az egyes iskolákba, tagozatokra való bekerülés vélt vagy valós esélyeinek módosulása miatt: minden jelentkező kizárólag a legelső olyan, általa megjelölt helyre fog bekerülni, ahol a felvételi követelményeknek megfelelt, és ahol a megfelelt tanulóknak a meghirdetett felvételi férőhelyekkel való társítása ezt lehetővé teszi (és oda akkor is, ha ez a hely az általa felállított sorrendnek csak a végén szerepel).
 6. A felvételi eljárás szabályai szerint a rangsorolt tanulók mindegyikének van esélye a Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Gimnázium azon tagozatára bekerülni, amelynek rangsorában (sorszámmal) feltüntettük. Ez az esély annál nagyobb, minél kisebb a jelentkező neve mellett szereplő sorszám.
 7. A felvételi eljárásban hozott döntésünkről április 30-áig levélben tájékoztatjuk az érintetteket.

1Észrevételeiket szívesen fogadják, kérdéseikre, felvetéseikre érdemben válaszolnak e közlemény készítői,
Ferenczi Judit igazgatóhelyettes, aki személyesen vagy postán a gimnázium székhelyén, a 1012 Budapest, Attila út 135-137. szám alatt, telefonon a (+36-1) 375-2282 számon vagy emailben érhető el.

Minden jelentkezőnek köszönjük, hogy érdeklődésével és bizalmával megtisztelte iskolánkat, valamennyiüknek további eredményes munkát kívánunk.

Ideiglenes felvételi jegyzék (2019. március 19-től):