Szóbeli vizsga

Felvételi - Logo

Kedves Felvételiző Diákok!
A szóbeli felvételi időpontok változatlanok maradtak.
A jövő heti vizsgákkal kapcsolatban később adunk tájékoztatást.

TUDNIVALÓK A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

A szóbeli vizsga helyszíne: a gimnázium épülete, vagy online, a járványügyi helyzettől függően.

A szóbeli vizsgák időpontjai: 2021. március 2. , március 4  (későbbi beosztás szerint, jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében töltjük folyamatosan február 25-től) 
Orvosi igazolással március 10.

Szóbeli beosztás – folyamatosan frissítjük (feldolgozás függvényében)

8 évfolyamos képzés

0008-as tagozat – a hozott pontok alapján kerülnek a diákok besorolásra a felvételi eljárás során. Nem tartunk szóbeli vizsgát!

0009-es – Szóbeli vizsgát tartunk – beosztás alapján.

4 évfolyamos képzés

Szóbeli vizsgát tartunk – beosztás alapján.

Tagozati jelentkezés függvényében vannak a bizottságok! Ha mindkét tagozat megjelölésre került, akkor a vizsgázó választhat, melyik tagozat anyagából szeretne vizsgázni. A vizsga megkezdése előtt kell ezt megmondani a vizsgabizottságnak!

Járványügyi óvintézkedések

 • Szülők, kísérők az épületbe nem léphetnek be.
 • Lázas (37,8 °C feletti homlokhőmérsékletű), köhögő, felsőlégúti tüneteket mutató diák nem léphet be az iskolába.
 • Az intézménybe belépni csak orrot és szájat teljesen eltakaró maszkban lehet, a bejáratnál elvégzett hőkamerás hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után.
 • A felvételizőktől azt kérjük, hogy a tanteremben a felkészülés alatt – kivételes esetektől eltekintve – viseljék a maszkot. Ha valakinek egyéni nehézsége lenne ezzel (pl. asztmás), kérjük jelezze a jelen lévő tanárnak.
 • A közösségi terekben (pl. bejárati előtér, folyosók, mosdó) a maszk állandó viselését és legalább 2 méteres egymás közötti távolság betartását kérjük a vizsgázóktól.

Sikeres vizsgát és eredményes felvételit kívánunk!


A vizsgára hozd magaddal:

 • A jelenleg érvényes (nyolcadik/negyedik osztályos) ellenőrző könyvedet vagy az elektronikus naplóból letöltött ellenőrzőt! Ha a félévi értesítőt külön lapon kaptad, akkor azt is szeretnénk megnézni.
 • 8./4. osztályos füzeteidet (magyar, matematika, egy szabadon választott),
 • Bármilyen egyéb alkotásodat vagy oklevelet, melyet fontosnak tartasz.
 • Ne felejtsd otthon a fényképes személyi- vagy diákigazolványodat!
 • Szükséged lesz egy tollra.

Amennyiben a kitűzött időpontban rajtad kívülálló okból nem tudsz megjelenni, haladéktalanul értesítsd a Kosztolányi Dezső Gimnázium titkárságát (üzenet küldése ide kattintva érhető el). Ennek az értesítésnek a hiányában sajnos nem tudjuk biztosítani számodra a felvételizés lehetőségét.

Sikeres vizsgát és eredményes felvételit kívánunk!

Négy évfolyamos tagozat (0004, 0005)

A szóbeli felvételi vizsga részei:

Történelmi/irodalmi szöveg értelmezése a hozzá kapcsolódó kreatív szövegalkotási feladat segítségével (pl. véleményalkotás, érvelés) az alábbi témakörökből.

 • Történelem
  • Szent István államalapító tevékenysége
  • Hunyadi Mátyás uralkodói portréja
  • A nagy földrajzi felfedezések kora
  • Az 1848-as forradalom és szabadságharc Magyarországon
  • A II. Világháború jellemzői

Természettudományos problémamegoldó feladat a fizika, kémia, biológia tantárgyak alapismereteiből, a következő témakörökből.

 • Biológia témakörök:
  • Az élő és élettelen környezet kapcsolata, kölcsönhatások
  • Az egyes növénycsoportok általános felépítése és életfolyamatai
  • Az egyes állatcsoportok általános felépítése és életfolyamatai
  • Az emberi test felépítése és életfolyamatai
  • Az ember egészsége
 • Kémia témakörök:
  • Az anyagi rendszerek általános jellemzői
  • Az anyagokat alkotó részecskék és kapcsolatuk
  • Mindennapi anyagaink tulajdonságai
  • Kémiai átalakulások csoportosítása és jellemzői
  • Általános környezetvédelmi problémákű
 • Fizika témakörök:
  • Hőmérséklet, halmazállapotok (hővezetés, olvadás/ fagyás, párolgás, forrás/lecsapódás, termikus kölcsönhatás)
  • A fény (a fény terjedése/ visszaverődése, gömbtükrök, a fény törése, lencsék, prizmák, a látás, optikai eszközök)
  • Az energia (energia, energiaforrások, energiaigények, az energiafogyasztás környezeti hatásai, gépek)
  • Kölcsönhatások  erő, erő fajtái, nyomás/ légnyomás/ hidrosztatikai nyomás, közlekedőedények, Arkhimédész törvénye, úszás/ lebegés/ merülés)
  • Elektromosságtan (elektrosztatikai alapismeretek, egyenáram, áramköri alapmennyiségek, Ohm törvénye, fogyasztók soros/ párhuzamos kapcsolása, teljesítmény, hőhatás)

Nyolc évfolyamos tagozat (0009 – a 0008 tagozaton csak szóbeli beszélgetés van)

A szóbeli felvételi vizsga részei:

 • Ismeretlen szöveg hangos olvasása és értelmezése, kreatív feladat – szóbeli szövegalkotás (pl. a szöveg befejezése, véleményalkotás, kérdésfeltevés)
 • Logikai, természetismeret feladat megoldása