Szóbeli vizsga

Felvételi - Logo

Kedves Felvételiző Diákok!
A szóbeli felvételi időpontok változatlanok maradtak.
A jövő heti vizsgákkal kapcsolatban később adunk tájékoztatást.

TUDNIVALÓK A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

A szóbeli vizsga helyszíne: a gimnázium épülete, vagy online, a járványügyi helyzettől függően.

A szóbeli vizsgák időpontjai: 2022. március 1. – március 4.  (beosztás szerint) 
Orvosi igazolással március 10.

Szóbeli beosztás – folyamatosan frissítjük (feldolgozás függvényében – várhatóan 2022.02.21-től)

! 0009-es tagozat – Szóbeli beosztása:

! 0004,0005-ös tagozat – Szóbeli beosztás:


8 évfolyamos képzés

0008-as tagozat – a hozott pontok alapján kerülnek a diákok besorolásra a felvételi eljárás során. Nem tartunk szóbeli vizsgát!

0009-es – Szóbeli vizsgát tartunk – beosztás alapján.

4 évfolyamos képzés

Szóbeli vizsgát tartunk – beosztás alapján.

Tagozati jelentkezés függvényében vannak a bizottságok! Ha mindkét tagozat megjelölésre került, akkor a vizsgázó választhat, melyik tagozat anyagából szeretne vizsgázni. A vizsga megkezdése előtt kell ezt megmondani a vizsgabizottságnak!

Járványügyi óvintézkedések

 • Szülők, kísérők az épületbe nem léphetnek be.
 • Lázas (37,8 °C feletti homlokhőmérsékletű), köhögő, felsőlégúti tüneteket mutató diák nem léphet be az iskolába.
 • Az intézménybe belépni csak orrot és szájat teljesen eltakaró maszkban lehet, a bejáratnál elvégzett hőkamerás hőmérsékletmérés és kézfertőtlenítés után.
 • A felvételizőktől azt kérjük, hogy a tanteremben a felkészülés alatt – kivételes esetektől eltekintve – viseljék a maszkot. Ha valakinek egyéni nehézsége lenne ezzel (pl. asztmás), kérjük jelezze a jelen lévő tanárnak.
 • A közösségi terekben (pl. bejárati előtér, folyosók, mosdó) a maszk állandó viselését és legalább 2 méteres egymás közötti távolság betartását kérjük a vizsgázóktól.

Sikeres vizsgát és eredményes felvételit kívánunk!


A vizsgára hozd magaddal:

 • A jelenleg érvényes (nyolcadik/negyedik osztályos) ellenőrző könyvedet vagy az elektronikus naplóból letöltött ellenőrzőt! Ha a félévi értesítőt külön lapon kaptad, akkor azt is szeretnénk megnézni.
 • 8./4. osztályos füzeteidet (magyar, matematika, egy szabadon választott),
 • Bármilyen egyéb alkotásodat vagy oklevelet, melyet fontosnak tartasz.
 • Ne felejtsd otthon a fényképes személyi- vagy diákigazolványodat!
 • Szükséged lesz egy tollra.

Amennyiben a kitűzött időpontban rajtad kívülálló okból nem tudsz megjelenni, haladéktalanul értesítsd a Kosztolányi Dezső Gimnázium titkárságát (üzenet küldése ide kattintva érhető el). Ennek az értesítésnek a hiányában sajnos nem tudjuk biztosítani számodra a felvételizés lehetőségét.

Sikeres vizsgát és eredményes felvételit kívánunk!

Négy évfolyamos tagozat (0004, 0005)

Szóbeli felvételi vizsga időpontja:

A szóbeli felvételi vizsga részei:

Történelmi/irodalmi szöveg értelmezése a hozzá kapcsolódó kreatív szövegalkotási feladat segítségével (pl. véleményalkotás, érvelés) az alábbi témakörökből.

 • Humán orientáció (0004-es tagozat) – FRISSÜLT!
 1. Biblia teremtéstörténetek – zsidó vallás
 2. Biblia Jézus születése – keresztény vallás
 3. Botond mondája – honfoglás, portyázások
 4. Mátyás monda Egyszer volt Budán kutyavásár – Mátyás uralkodása
 5. Kölcsey: Himnusz – A reformkor
 6. Petőfi: Nemzeti dal – 18487. Arany: A walesi bárdok – Ferenc József
 7. Ady: Krónikás ének 1918-ból – 1.világháború
 8. Radnóti: Nem tudhatom – 2. világháború

Természettudományos problémamegoldó feladat a fizika, kémia, biológia tantárgyak alapismereteiből, a következő témakörökből.

 • Biológia témakörök:
  1. Az élő és élettelen környezet kapcsolata, kölcsönhatások
  2. Az egyes növénycsoportok általános felépítése és életfolyamatai
  3. Az egyes állatcsoportok általános felépítése és életfolyamatai
  4. Az emberi test felépítése és életfolyamatai
  5. Az ember egészsége
 • Kémia témakörök:
  1. Az anyagi rendszerek általános jellemzői
  2. Az anyagokat alkotó részecskék és kapcsolatuk
  3. Mindennapi anyagaink tulajdonságai
  4. Kémiai átalakulások csoportosítása és jellemzői
  5. Általános környezetvédelmi problémák
 • Fizika témakörök:
  1. Hőmérséklet, halmazállapotok (hővezetés, olvadás/ fagyás, párolgás, forrás/lecsapódás, termikus kölcsönhatás)
  2. A fény (a fény terjedése/ visszaverődése, gömbtükrök, a fény törése, lencsék, prizmák, a látás, optikai eszközök)
  3. Az energia (energia, energiaforrások, energiaigények, az energiafogyasztás környezeti hatásai, gépek)
  4. Kölcsönhatások  erő, erő fajtái, nyomás/ légnyomás/ hidrosztatikai nyomás, közlekedőedények, Arkhimédész törvénye, úszás/ lebegés/ merülés)
  5. Elektromosságtan (elektrosztatikai alapismeretek, egyenáram, áramköri alapmennyiségek, Ohm törvénye, fogyasztók soros/ párhuzamos kapcsolása, teljesítmény, hőhatás)

Nyolc évfolyamos tagozat (0009)

Szóbeli felvételi vizsga időpontja:

A szóbeli felvételi vizsga részei:

 • Ismeretlen szöveg hangos olvasása és értelmezése, kreatív feladat – szóbeli szövegalkotás (pl. a szöveg befejezése, véleményalkotás, kérdésfeltevés)
 • Logikai, természetismeret feladat megoldása