Szóbeli vizsga

Felvételi - Logo

TUDNIVALÓK A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL

A szóbeli vizsga helyszíne: a gimnázium épülete, vagy online, a járványügyi helyzettől függően.

A szóbeli vizsgák időpontjai: 2021. február 23. – március 12. (későbbi beosztás szerint)

A szóbeli felvételi beosztása a jelentkezési lapok beérkezése után lesz elérhető honlapunkon.

A vizsgára hozd magaddal:

 • A jelenleg érvényes (nyolcadik/negyedik osztályos) ellenőrző könyvedet vagy az elektronikus naplóból letöltött ellenőrzőt! Ha a félévi értesítőt külön lapon kaptad, akkor azt is szeretnénk megnézni.
 • 8./4. osztályos füzeteidet (magyar, matematika, egy szabadon választott),
 • Bármilyen egyéb alkotásodat vagy oklevelet, melyet fontosnak tartasz.
 • Ne felejtsd otthon a fényképes személyi- vagy diákigazolványodat!
 • Szükséged lesz egy tollra.

Amennyiben a kitűzött időpontban rajtad kívülálló okból nem tudsz megjelenni, haladéktalanul értesítsd a Kosztolányi Dezső Gimnázium titkárságát (üzenet küldése ide kattintva érhető el). Ennek az értesítésnek a hiányában sajnos nem tudjuk biztosítani számodra a felvételizés lehetőségét.

Sikeres vizsgát és eredményes felvételit kívánunk!

Négy évfolyamos tagozat (0004, 0005)

A szóbeli felvételi vizsga részei:

Történelmi/irodalmi szöveg értelmezése a hozzá kapcsolódó kreatív szövegalkotási feladat segítségével (pl. véleményalkotás, érvelés) az alábbi témakörökből.

 • Történelem
  • Szent István államalapító tevékenysége
  • Hunyadi Mátyás uralkodói portréja
  • A nagy földrajzi felfedezések kora
  • Az 1848-as forradalom és szabadságharc Magyarországon
  • A II. Világháború jellemzői

Természettudományos problémamegoldó feladat a fizika, kémia, biológia tantárgyak alapismereteiből, a következő témakörökből.

 • Biológia témakörök:
  • Az élő és élettelen környezet kapcsolata, kölcsönhatások
  • Az egyes növénycsoportok általános felépítése és életfolyamatai
  • Az egyes állatcsoportok általános felépítése és életfolyamatai
  • Az emberi test felépítése és életfolyamatai
  • Az ember egészsége
 • Kémia témakörök:
  • Az anyagi rendszerek általános jellemzői
  • Az anyagokat alkotó részecskék és kapcsolatuk
  • Mindennapi anyagaink tulajdonságai
  • Kémiai átalakulások csoportosítása és jellemzői
  • Általános környezetvédelmi problémákű
 • Fizika témakörök:
  • Hőmérséklet, halmazállapotok (hővezetés, olvadás/ fagyás, párolgás, forrás/lecsapódás, termikus kölcsönhatás)
  • A fény (a fény terjedése/ visszaverődése, gömbtükrök, a fény törése, lencsék, prizmák, a látás, optikai eszközök)
  • Az energia (energia, energiaforrások, energiaigények, az energiafogyasztás környezeti hatásai, gépek)
  • Kölcsönhatások  erő, erő fajtái, nyomás/ légnyomás/ hidrosztatikai nyomás, közlekedőedények, Arkhimédész törvénye, úszás/ lebegés/ merülés)
  • Elektromosságtan (elektrosztatikai alapismeretek, egyenáram, áramköri alapmennyiségek, Ohm törvénye, fogyasztók soros/ párhuzamos kapcsolása, teljesítmény, hőhatás)

Nyolc évfolyamos tagozat (0009 – a 0008 tagozaton csak szóbeli beszélgetés van)

A szóbeli felvételi vizsga részei:

 • Ismeretlen szöveg hangos olvasása és értelmezése, kreatív feladat – szóbeli szövegalkotás (pl. a szöveg befejezése, véleményalkotás, kérdésfeltevés)
 • Logikai, természetismeret feladat megoldása