Érettségi vizsgák

Érettségi bizonyítvány

Minden tanév május első hetével kezdve a végzős diákok ill. az előrehozottan jelentkezők az érettségi vizsgával adnak számot az elmúlt években megszerzett tudásukról. Ezeknek az érettségi vizsgáknak számos anyaga, köztük a témakörök listája nyilvános, amelyeket itt az oldalunkon tanulmányozhatnak vagy akár le is tölthetnek a diákok.


Azok a diákok, akik a 2020. tavaszi érettségi vizsgaidőszakban jelentkeztek előrehozott érettségi vizsgára és osztályozó vizsgára, de a COVID-járvány miatt jelentkezésüket törölni kellett, az alábbi nyomtatvány kitöltésével és szkennelt formában a titkárságnak való megküldésével tudnak jelentkezni a 2020. őszi érettségihez szükséges osztályozó vizsgára: Üzenet az iskolának!
Az osztályozó vizsga időpontja: 2020. augusztus 26. (Nyitó tájékoztató: 9 órakor a könyvtárban.)
Felhívjuk a figyelmüket, hogy ezen kívül az őszi érettségire is újra kell jelentkezni a tanév első napjaiban, az érettségi jelentkezés határideje: 2020. szept. 7. 


2019/2020. tanév

A közép- és emelt szintű vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja: 2020. június 2. (8-16 óráig)

Vizsgaleírások, tematikák, témakörök, tájékoztatók:


Külsős jelentkezőket 2020. február 4-5-én 8-15 óráig fogadunk. A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • középiskolai bizonyítvány. 
 • érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, (törzslap-kivonatok) ha van,
 • mentesítési igazolások (érettségire érvényes szakértői vélemény és aláírt kérvény)
 • személyi igazolvány, lakcímkártya 
 • vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás: 

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig, és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. 

 • középszintű vizsga esetén 24.000 Ft –  a Közép-Budai Tankerületi Központ nevére és  számlaszámára: 10032000-00336729-00000000 szíveskedjenek utalni. Utalás esetén a megjegyzésbe az iskola nevét kérjük minden esetben feltüntetni. Csekket iskolánkban lehet kapni, de a bankszámlára történő utalást preferáljuk.
 • emelt szintű vizsga esetén 40.000 Ft – a Oktatási Hivatal nevére és számlaszámára a kormányhivatalokban beszerezhető utaqlványon vagy banki átutalással. Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.  
  A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószámot a jelentkezést rögzítő intézmény biztosítja a jelentkező számára.
 • A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz. 
 • Az elfogadott érettségi jelentkezést visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett vizsgadíj visszatérítésére. Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgajelentkezését a jelentkezési határidő lejárta előtt írásban visszavonja a jelentkezését fogadó intézményben, úgy az Oktatási Hivatal számlaszámára befizetett vizsgadíjat visszaigényelheti.

  Bővebb információ:  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/Jelentkezes_menete_erettsegi_bizonyitvannyal_20191231.pdf