Érettségi vizsgák

Érettségi bizonyítvány

Minden tanév vége közeledtével (általában május első teljes hetén) a végzős, 12. évfolyamos diákok az érettségi vizsgával adnak számot az elmúlt éveikben megszerzett tudásukról. Ezeknek az érettségi vizsgáknak számos anyaga, köztük a témakörök listája nyilvános, amelyeket itt az oldalunkon keresztűl elolvashatnak vagy akár letölthetnek a diákok.


Az almenükben találhatóak további információk az érettségi vizsgával kapcsolatos információk.

2018/2019. tanév

Vizsgaleírások, tematikák, témakörök, tájékoztatók az oldal alján érhetőek el.


Külsős vizsgázókszámára 2019. február 5-6-án 9-15 óráigbiztosítunk lehetőséget érettségi vizsgára való jelentkezésre.

Kérjük, hozzák magukkal a következő dokumentumokat:

 • Középiskolai bizonyítvány
 • Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány, törzslapkivonat 
 • OM azonosító kártya (vagy diákigazolvány)
 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Mentesítés esetén szakvélemény és kérelem

Térítésköteles vizsga esetén az alábbi eljárásrend érvényes:

Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá – a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 29. §-a szerint – a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. 

A fizetendő vizsgadíj összege: 

 • Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az OH számára (ez az összeg 2019-ben 22.000- Ft).
 • Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az OH számára (ez az összeg 2019-ben 37.000- Ft). 
 • Ha a jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját az OH számára kell befizetni. A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők. A vizsgadíj befizetésére vonatkozó további részletes információk megtalálhatók az OH honlapján: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgadijak

A vizsgadíj befizetése az OH számlájára történhet: 

 • a területileg illetékes kormányhivatalokban beszerezhető utalványon,
 • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000. A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószámot a jelentkezést rögzítő intézmény biztosítja a jelentkező számára. 

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.