Informatika

Egy komplett informatikai rendszer (Moodle) is működik, mely segítségével mind tanórán, mind azon kívűl lehet feladatokat letölteni, megoldani, újra gyakorolni!

Moodle oldal eléréséhez kattints a képre!

Elérhető a https://moodle.kosztolanyigimnazium.hu webcímen keresztűl! Belépéshez az OM azonosító (felhasználónév) és a vezetéknév – helyesen írva – (jelszó) megadása szükséges!


Az iskolában használt szoftverek listája:


Informatika érettségi


Tűz- és balesetvédelem – Az informatika terem rendje

Fontos előírások betartása kötelező az informatika teremben, mind a diákok, mind az ott tartózkodó tanárok számára. Az előírások nem betartása komoly következményekkel járhat. A szabályok nem betartása esetén azonnali figyelmeztetővel (szaktanári, igazgatói), valamint anyagi megtérítéssel jár. A következő általános előírásokat kell betartani.

 1. Az informatika teremben csak tanári felügyelet mellett tartózkodhat diák.
 2. Az informatika teremben csak az órarend szerint oda beosztott diákok tartózkodhatnak.
 3. Az informatika terembe csak az órához szükséges eszközök hozhatók be:
  1. füzet (ez lehet bármilyen)
  2. íróeszköz (toll, cerúza)
 4. Tilos behozni ételt, italt, kabátot, táskát! Tilos enni, inni a teremben!
 5. A diák mindig csak a számára kijelölt gépnél tartózkodhat és attól csak tanári engedéllyel távozhat.
 6. Tilos mindenféle rongálás! Rongálás esetén a gép előtt ülő diák felelős anyagilag.
 7. Tilos a számítógépen található rendszert módosítani (telepíteni, törölni szoftvereket), valamint tilos olyan programokat elindítani, melyre a tanár nem adott engedélyt!
 8. Bármilyen hibát, rendellenességet azonnal jelenteni kell!

A szabályok betartása mellett fontos követni a tűz és balesetvédelmi előírásokat. Az informatika teremben háromféle veszéllyel kerülhetünk szembe.

 1. Áramütés: A gépek elektromos árammal működnek, ezért fokozott óvatosság szükséges.
  1. A gépek vezetékeit nem húzzuk ki, ha lógó vezetéket látunk azonnal jelentjük.
  2. A gépek hátuljához nem nyúlunk.
  3. A gépeket nem szereljük, belsejükbe nem nyúlunk.
  4. A gépekhez és a konnektorokhoz semmilyen eszközt nem csatlakoztatunk.
  5. Pendrive csatlakoztatása előtt a tanár engedélyét kérjük.
  6. Áramütés esetén (rángatózó mozgás) azonnal jelentjük a tanárnak.
 2. Tűz esete: A gépek belső alkatrészei melegedhetnek, hibás működés esetén ki is gyulladhatnak. Ilyenkor erős büdös szagot érezhetünk, illetve füst is keletkezik.
  1. Tűz esetén hangos „Tűz van!” kiáltással jelezzük a tanárnak az esetet.
  2. A tűz közeléből határozott és gyors mozdulatokkal távozunk.
  3. A tűzoltó készülék működtetését bízzuk a tanárra, illetve a szakemberekre.
  4. Az emberélet megóvása fontosabb az eszközök megóvásánál.
 3. Mechanikai sérülések
  1. Leeső tárgyak súlyos töréseket, vágásokat okozhatnak.
  2. A számítógépeket nem rugdossuk, nem dobáljuk, nem lökjük le.
  3. A kijelző mozgatása mindig két kézzel történjen.

A számítógépeket fokozott elővigyázattal kezeljük. Értékes (az iskola számára) berendezések. A károkozás esetén mindig a gép előtt ülő diák van számon kérve, így mindig jelentsük a változásokat a tanárnak.

A géppel kapcsolatos további szabályok, mint mely weboldalakat lehet felkeresni, mindig a tanár szabályozza, így őt kell minden esetben megkérdezni.