Különös közzétételi lista

A tartalmak feltöltés alatt állnak, így előfordulhat, hogy még valami korábbi állapotnak megfelelő adatok érhetőek el.

 1. KIR közzétételi lista: Itt érhető el
 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
  A felvételivel kapcsolatos összes információ elérhető ide kattintva.
 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
  A mellékelt fájlban érhető el ide kattintva, vagy az oldal alján oszályos bontásban ide kattintva.
 3. A köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség
  A mellékelt fájlban érhető el ide kattintva, vagy az oldal alján.
 4. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai,
  Az ide tanév rendje ide kattintva érhető el.
  Továbbiak a mellékelt fájlban érhető el ide kattintva, vagy az oldal alján.
 5. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai
  Az intézményi önfejlesztési terve és megvalósítása ide kattintva érhető el.
  Bodor Eszter – vezetői fejlesztési terve és megvalósítása ide kattintva érhető el.
 6. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
  A szervezeti működési szabályzatunk (SZMSZ) ide kattintva érhető el.
  A házirendünk ide kattintva érhető el.
  A pedagógiai programunk ide kattintva érhető el.
 7. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok és a pedagógiai munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége
  A mellékelt fájlban érhető el ide kattintva, vagy az oldal alján.
 8. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
  Netfit – korábbi és aktuális évek eredményei ide kattintva érhetőek el.
  Kompetenciamérés – korábbi és aktuális évek eredményei ide kattintva érhetőek el.
  Idegennyelvi mérés – korábbi és aktuális évek eredményei ide katintva érhetőek el.
 9. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
  A mellékelt fájlban érhető el ide kattintva, vagy az oldal alján.
 10. Az érettségi vizsgák átlageredményei
  A mellékelt fájlban érhető el ide kattintva, vagy az oldal alján.
 11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
  A mellékelt fájlban érhető el ide kattintva, vagy az oldal alján.
 12. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
  A mellékelt fájlban érhető el ide kattintva, vagy az oldal alján.
 13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
  Az aktuális tanév osztályozó vizsga követelményei ide kattintva érhetőek el.
 14. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma
  A mellékelt fájlban érhető el ide kattintva, vagy az oldal alján.

Mellékletek:

Éretségi

Sportkör szakmai programja 

Intézményi éves munakterv