Digitális munkarend

Kedves Szülők!

Iskolánkban a következő eljárásrendet alakítottuk ki az online-oktatás megvalósításához:

 1. A diákoknak lesznek előírt feladataik, és ellenőrzések, számonkérések is várhatók, valamint értékelést, osztályzatot is fognak kapni. Kérjük, hogy segítsék, ellenőrizzék az otthoni munkát, hogy ténylegesen megvalósulhasson a tanulás, és érvényesen és sikeresen zárhassuk a tanévet!
 2. Az online oktatás alapvetően az e-KRÉTA és az iskolai MOODLE rendszer felületein történik. Kérjük, hogy mindkét felületet folyamatosan figyeljék. Mindkettő elérhető a gimnázium honlapjáról:
  1. https://kosztolanyigimnazium.hu/enaplo-ekreta/
  2. https://kosztolanyigimnazium.hu/tanuloknak-szuloknek/tantargyak/informatika/
 3. KRÉTA e-napló – Aki valamiért nem tud belépni az E-naplóba, kérjük, hogy jelezze az eNapló adminisztrátornak, és kap hozzáférést. Akinek nincsen internet hozzáférése, ill. az online-tanuláshoz eszköze, az jelezze az osztályfőnöknek.
  1. Az órarend változatlan. A szaktanárok minden órához beírják a tananyagot és a házi feladat fülre kattintva megjelenik az otthon elvégzendő munka leírása (pl. tankönyv/munkafüzet oldalszám, online Moodle-feladat stb.) A számonkérések is itt lesznek feltüntetve. A különböző tantárgyakból kapott feladatok teljesítésére mindig egy heti időkeret van. Kérjük, hogy a diákok napi szinten nézzék az e-naplót és a Moodle-t, osszák be a feladataikat, és Önök is kövessék nyomon, gyermekeik elvégzik-e ezeket a feladatokat! Amennyiben betegség miatt vagy más okból ez nem sikerül, kérjük, jelezzék ezt az osztályfőnöknek.
  2. Minden szaktanár biztosít minden osztályának/csoportjának heti egy online-konzultációs órát a Moodle felületén, amikor a diákok chat formájában konzultálhatnak a szaktanárral, feltehetik kérdéseiket. Ezeknek az óráknak az összefoglaló táblázatát a honlapon találják márc. 23-ától.
 4. MOODLE- rendszer – márc. 23-ától találhatók itt kurzusok, a szaktanárok által feltöltött tananyagokkal, feladatokkal, számonkérésekkel. A tanulók számára nem ismeretlen ez a felület, hiszen ezt használják informatika órán is. Az OM azonosítójuk (7-essel kezdődően 11 db számjegy, a diákigazolványon is megtalálható), illetve a vezetéknév (helyesen leírva, nagybetűvel kezdve, egy ponttal a végén) megadásával léphetnek be. Bejelentkezés után a csoportjuknak megfelelő tantárgyi kurzusokat tudják teljesíteni, a chat (konzultáció) beépítve lesz a kurzusokba.

Bármilyen kérdés, probléma esetén fordulhatnak a Krétán keresztül vagy e-mailben az illetékes szaktanárhoz, osztályfőnökhöz, vagy a vezetőséghez.
Ebben az új oktatási környezetben nagy szükség van a diákok, tanárok és a szülők szoros együttműködésére, amit előre is nagyon köszönünk mindenkinek!

Budapest 2020. 13. 16.
Vezetőség